Posted by: Mây Bắc Mỹ | Tuesday, August 2, 2016

Nhiễm độc?

            “Sống tủi làm chi đứng chật trời ”

                   Phan chu Trinh

Nhiễm độc
             Dân khí nhà Nam tê liệt rồi 

      Lương tri nhiễm độc bủa liễm bôi

             Tồn vong dân tộc không màng tới

     Vật dục chìm sâu thác loạn bồi

             Đảng cướp tiếm quyền thiện mất lối

    Độc tôn sinh sát ác lên ngôi

            VN  thảm họa  trên đường  triệt

     Nhà nước sai nha TC ngồi 

Aug.2/16.          

Advertisements

Responses

  1. Reblogged this on Mây Bắc Mỹ and commented:

    VN giờ đây trong thế sinh tử mất còn đang thách thức dân VN


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: