Posted by: Mây Bắc Mỹ | Thursday, April 7, 2016

Tuyết tháng tư

Đêm Tuyết hoa
                 Tuyết đến bất thường đầu tháng tư

         Theo chân gió lốc bay vù vù

                Không gian rực sáng tuyết vần vũ

          Trời đất giao thoa biên giới mù 

                 Hoa Tuyết điểm trang mảu tinh khiết 

           Phố đêm trắng toát nhẹ trầm tư

                   Tuyết rơi mải ngắm ta quên ngủ 

          Đêm Tuyết đăng đàn tuyết mộng du  
April.7/16.

Mây Bắc Mỹ

Advertisements

Responses

  1. Reblogged this on Mây Bắc Mỹ and commented:

    Tuyết cũng xuống trong đêm qua …và tan nhanh sáng nay 7/4/17


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: