Posted by: Mây Bắc Mỹ | Tuesday, April 5, 2016

Đón Tuyết đêm

 Đón Tuyết đêm

    

              Bỡ ngỡ đêm Xuân đón Tuyết hoa

         Mấy năm biền biệt đông xa nhà

              Đặc trưng đêm Tuyết từng chia xẻ

        Ấn tượng Tuyết đêm nét nuột nà

              Vật đổi sao dời đời gió bụi  

         Phố đêm tĩnh lặng Tuyết thăng hoa     

               Đậm đà kỷ niệm còn ghi khắc .

         Ta nhớ tuyểt hay Tuyết nhớ ta?

April.4/16.

Mây Bắc Mỹ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: