Posted by: Mây Bắc Mỹ | Monday, March 28, 2016

Tự sự

Tự sự   

           Tuổi hưu ngày tháng thong dong

   Cuộc sống của kẻ vô công rỗi nghề

           Người người bận rộn bề bề 

   Còn mình nhàn hạ nên mê việc “chùa ”

          Bạn hữu càng ngày càng thưa 

    Giải trí khuây khỏa vui đùa ai đây

          Ipad kề cận lấp đầy 

    Nối kết bằng hữu thẳng ngay lập trường

         Chính tà sáng tỏ phô trương

  Đuốc chân thiện mỹ soi đường bước đi

        Công nghĩa chân lý thành trì

  Thấy sai thấy bậy tức thì gióng lên

        Lợi tha nhân quần làm nền

   Đại chúng công ích yêu tiên nhắm vào

         Phê phán tiêu cực tào lao

   Phục vụ xã hội góp vào bày tay

         Ước muốn tốt đẹp điều hay 

   Thay đổi xã hội từ ngay chính mình

         Nếp sống lành mạnh phát sinh

   Tấm lòng nhân ái chân tình đổi trao 

        Tri hành gia tăng mở rào

 Hạnh phúc hiện thực đón chào ở đây ?

 Mar .28/16.

Mây Bắc Mỹ.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: