Posted by: Mây Bắc Mỹ | Saturday, December 26, 2015

Hoàng hôn đông 

IMG_6641

Hoàng hôn đông
Mây vàng óng thả nổi

Tia nắng trời rọi soi

Đỉnh núi tuyết lấp lánh

Tuyệt tác cảnh hiếm hoi
Ảnh chụp chưa đạt tới

Cảnh thực núi đồi thông

Màu sắc nét chấm phá

Rực rỡ hoàng hôn đông
Dec.25/15


Responses

  1. Reblogged this on Mây Bắc Mỹ.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: