Archive for June, 2015

Thank you Canada

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Tuesday, June 30, 2015

Vạch mặt gian

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Saturday, June 27, 2015

Thời mạt vận

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Thursday, June 25, 2015

Nhớ một chiều Xuân ,Nguyễn Văn Đông ,cs Hà Thanh

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Tuesday, June 23, 2015

Mưa dầm…

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Friday, June 12, 2015

Tạ tình .ns  Hoàng Thi Thơ , giọng ca Y Phương

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Thursday, June 11, 2015

Cơn mưa rào

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Tuesday, June 9, 2015

Vui tuổi Hạc 

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Sunday, June 7, 2015