Archive for May, 2015

Đón hè

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Sunday, May 31, 2015

Dân oan VN 

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Saturday, May 23, 2015

Đánh bóng dỏm .

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Tuesday, May 19, 2015

Tai ách cs (2)

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Tuesday, May 19, 2015

Tiến sĩ “vẹm” hỡi ơi!

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Friday, May 15, 2015

Ngày lễ Hiền mẫu

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Sunday, May 10, 2015

Tưởng niệm 40 năm Quốc Hận 30/4/75. Tại Otawa

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Friday, May 8, 2015

Tao ngộ Anh Đào

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Friday, May 8, 2015

Hạt giống ” đỏ”

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Thursday, May 7, 2015

Hoa Xuân 

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Monday, May 4, 2015