Posted by: Mây Bắc Mỹ | Tuesday, October 14, 2014

Ấn tượng thu

IMG_4011.JPG

IMG_4033.PNG

IMG_4038.PNG

* Ấn tượng thu 

              Thu sang đổi lá màu cây 

 Từ xanh chuyển biến từng ngày khác nhau 

                Phới hồng vàng lạt lan mau 

   Giữa thu vàng ối đỏ mầu lá xanh 

                 Hàng cây khắp phố thay hình 

         Lá vàng lá đỏ lung linh chen đùa 

                  Gió về rụng lá từng tua 

               Bay bay xà đất lá ùa tứ tung 

                      Xào xạc lá úa vướng chân 

                  Trẻ con đùa nghịch có phần thích ưa 

                           Hài hòa mầu sắc đong đưa 

                    Phong cảnh bắt mắt của mùa thu đây 

                            Thiên nhiên danh họa phơi bày 

                       Ấn tượng vưong vấn vào ngay lòng người 

 14/10/14

IMG_4052.PNG


Responses

  1. Reblogged this on Mây Bắc Mỹ and commented:

    Cảnh mũa thu luôn gây ấn tượng lòng người


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: