Posted by: Mây Bắc Mỹ | Tuesday, July 15, 2014

Kịch cợm

Kịch cợm

 Kịch cợm đại gia đem ễnh ương 

          Đến xem World cup chú phô trương 

                 Phen này thành tích lớn lao lắm 

                      Méo mó vẹm ta lạc hiện trường 

 15/7/14 

Tin một đại gia đỏ xem World Cup 2014 mà trưng hình già Hồ

20140715-181514-65714558.jpg

Advertisements

Responses

  1. Reblogged this on Mây Bắc Mỹ and commented:

    Ngợm rừng lạc điệu kịch cợm lạc lõng giữa trận tranh tài túc cầu QT 2014 giờ 2018 không khác gì Trước vả nay vẫn thế


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: