Posted by: Mây Bắc Mỹ | Sunday, July 13, 2014

Trăng rẳm

20140713-080410-29050742.jpg

20140713-080410-29050013.jpg

Trăng rằm

        Đêm trăng thanh vắng đêm đồng nội

                Ánh sáng chơi vơi phù đất trời 

     Vạn vật mờ mờ thấp thoảng tỏ 

              Hương đồng gió nội thấm lòng người 

Tri ngộ. 

   Ngỡ ngàng gặp lại nhau 

         Trăng nhìn xững mắt nâu 

 Ồ ! bạn xưa thơ ấu 

        Giờ đây tóc trắng phău 

 Trăng như thầm nhắc gợi 

         Một kỷ niệm ăn sâu 

 Trăng sầu mộng không đổi 

        Như thuở gặp ban đầu 

 11/7/14

Advertisements

Responses

  1. Nơi cánh đồng hoa “lavender” 9pm ngày 11/7/14 và 3 am 12/7/14


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: