Posted by: Mây Bắc Mỹ | Monday, July 7, 2014

Hoàng hôn tháng hạ

Hoàng hôn tháng bảy

           Nửa vầng trăng lấp ló 

 Mơ hồ một góc trời 

         Hoàng hôn hè chậm trôi 

 Ánh tà dương vàng ối 

         Chiều hạ gió nồm thổi 

  Nắng óng ánh áng mây 

         Tranh sơn thủy phương Tây 

 Sắc màu luôn thay đổi 

         Tia nắng hanh chói lọi 

 Rạng rỡ màu cam tươi 

         Xuyên đám mây buông lơi 

 Chuyển biến dần dần tối 

 7/7/14

20140707-092241-33761765.jpg

20140710-232502-84302811.jpg


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: