Posted by: Mây Bắc Mỹ | Wednesday, April 24, 2013

Quyền con người

20140321-110308.jpg20140307-093733.jpg

Quyền con người. 

Quốc Nội dân mịt mùng 

       Chế tài luật lung tung 

              Cường quyền luôn đàn áp 

                   Dân bị tráp bít bùng 

 Rập khuôn từng suy nghĩ 

           Mẫu đảng đã soạn kỹ 

                  Từng lời nói gần xa 

                         Ngoài ấn định :cấm kỵ 

 Bao vây bởi thòng lọng 

            Đe dọa dân mất hồn 

                     Nhất cử và nhất động 

                            Rình mò đám côn ôn 

 Dân sống trong cũi lồng 

        Loanh quanh chạy lòng vòng

                Giữa hàng rào ngăn chặn 

                        Yêu quái chắn cạnh song 

 Hãy đập tan cũi lồng 

          Quyền con người quyền sống 

                    Phá xiềng xích ngăn cấm 

                          Chính đáng là của dân 

 Chế độ bạo lực cướp 

          Phãi đòi lại quyền dân 

                    Quyết không thể lùi bước 

                           Nhất trí đừng phân tâm. 

 Bạn cùng tôi
Hành động đi thôi … 

Vững tâm cùng bước tới 

Chính nghĩa ta rạng ngời

 

20130424-101733.jpg

20130425-095118.jpg


Responses

  1. Reblogged this on Mây Bắc Mỹ and commented:

    Nắm quyền ở VN càng ngày càng tha hoá xa lầy ,tham ô vô độ .ăn chặn ăn bẫn rồi dùng khủng bố bạo lực trấn át tiếng nói về sai trái quan quyền.
    Xã hội học theo kiểu” cướp có Văn hoá” quan Cộng Tuyên bố .
    Thể hiện cách sống trong xã hội nhân cách xuống cấp vắng mặt gia tăng… Thành tích đcs sau 40 nắm quyền.

  2. Càng ngày tà quyền VC tước đoạt mọi quyền công dân VN cai trị sa lầy bất lực đế tư bãn đỏ tung hoàng ồ ạt vượt ra ngoằn tầm kiểm soát nhà nước.các nhà máy mọc lên gần biển ,gẩn sông chất thãi độc bừa bãi gây ô nhiễm môi trường sống trầm trọng .điển hình Formosa biển chết 4 tỉnh miền trung VN từ tháng 4/2016 ,còn tiếp tục xả đời tới nay .nồi cơm ngư dân bị đập bể mà nhà nước cố bao che thủ phạm ,cố bưng bịt xão trá ,phủi tay trách nhiệm


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: