Archive for March, 2013

Bài diễn văn của cô gái 12 tuổi …

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Saturday, March 30, 2013

Đàn Guitar hay!

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Thursday, March 28, 2013

Chúng ta là tự do

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Tuesday, March 26, 2013

Đại hoạ mất nước

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Tuesday, March 26, 2013

Tịnh lặng. Quiet mood.

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Monday, March 25, 2013

Tuyết chào tạm biệt.

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Saturday, March 23, 2013

Vượt sóng

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Friday, March 22, 2013

Làng tôi

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Friday, March 22, 2013

Suy tư : Thập niên 70.

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Wednesday, March 20, 2013

Snow rolls

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Tuesday, March 19, 2013